Cynghorwyr / Councillors

Clerk : Graham Owen

Clerc/Swyddog Cyllid – Clerk/Finance Officer

Cyngor Cymuned Trewalchmai Community Council

Hyfrydle|Ffordd Bethel | Caernarfon | Gwynedd| LL55 1EB

Ffôn/Tel: 01286 678989

trewalchmaicc@btinternet.com

www.trewalchmai.co.uk