Cysylltwch / Contact

Nodwch y manylion isod i gysylltu â chlerc y Cyngor Cymuned Trewalchmai Enter details below to contact the clerk of the Trewalchmai community Council

  Enw / Name

  Ebost / Email

  Pwnc / Subject

  Neges / Message

  By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.


  Clerk : Graham Owen Clerc/Swyddog Cyllid – Clerk/Finance Officer Cyngor Cymuned Trewalchmai Community Council Hyfrydle|Ffordd Bethel | Caernarfon | Gwynedd| LL55 1EB Ffôn/Tel: 01286 678989 trewalchmaicc@btinternet.com www.trewalchmai.co.